Visit the Human Wayang Performance at NgestiPandawa.com 

Scenario

Dewa Ruci


Bratasena ya Werkudara kuwi nduweni rama ingkang asmanipun Pandu.Dene Pandu di cemplungake ing Kawah Candradimuka.

Nalika ana ing Padepokan Sokalima, Resi Drona eling marang Bratasena ingkang lahir kawujud bungkusan kang nduweni werti sekti, kuat, lan perkasa. Sengkuni ngerti Bratasena lagi lunga kalihan Resi Drona. Ing pertemuan niku Resi Drona menehi saran kanggo Werkudara supaya golek “Kayu Gung Susuhing Angin” sing ana ing Kawah Candradimuka.

Banjur Werkudara enggal budal. Sengkuni sing ana ing mburinipun metu lan takon marang Drona, kenapa Werkudara di perintahake lunga nang Kawah Candradimuka. Drona mangsuli pitakon Sengkuni, yaiku merintahake Werkudara lunga kanggo golek Kayu Gung Susuhing Angin. Drona ngendika marang Sengkuni yen Bratasena arep dijerumusake. Banjur Sengkuni lan Dursasana di perintahke Resi Drona supaya mbuntuti lan ngawasi Bratasena.

Ing alas, Werkudara ngancurake lan memporak-porandakake alas. Banjur ing tengah alas, Werkudara adu kasekten kalihan butho kang cacahe kalih. Werkudara kang dadi pemenange, banjur butho kuwi mau njelmo dadi Batara Indra lan Batara Bayu. Indra lan Banyu ngucapake atur panuwun marang Werkudara. Werkudara bales menehi pitakonan, ya kenapa para batara atur panuwun marang awake. Para Batara mangsuli yen atur panuwun kuwi mung perumpamaan, yaiku watak lan sifat jahat kalah karo sabar, tekad ingkan kua, lan tulusing ati. Wujud atur panuwune, Werkudara di wenehi cincing ingkang kasebut “Sesotya Mustika Manik”. Cincin kuwi kanggo ndekatke ati marang sing Kuasa lan bisa kanggo ngarungi dasar Samudra.

Werkudara takon marang Batara Indra, apa sebenere iku Kayu Gung Susuhing Angin. Batara Indra njelasake yen Kayu Gung Susuhing Bumi kuwi niat kang gumedhe bisa dilaksanakno kalihan ati ingkang tulus lan fikiran ingkang jernih. Bratasena banjur wangsul mara Gurune.

Sakteruse kuwi, Bratasena nyeritaake kedadean mau dene awake ketemu kalihan Batara Indra lan Batara Bayu banjur Batara Indra menehi awake cincin Setya Manik Candrama. Bratasena takon marang Drona apa iku ilmu kasempurnaan lan piye carane iso tumuju nang kno. Drona mangsuli yen ana tugas kanggo golek ilmu kesempurnaan yaiku golek Banyu Kesucian ya Tirta Pawitra kang ana ing dasare Samudra Minangkalbu. Bratasena banjur enggal lunga.

Dene sedurunge, Bratasena nyuwun pangestu kalihan ibunipun ingkang asmane Kunthi. Nanging Kunthi nglarang Bratasena budal. Bratasena tetep budal mergo tekadtipun gedhe. Sedulur Pandawa ugi donga marang kslametane Bratasena.

Ing tengah perjalanan, Bratasena di cegat lan di cegah karo Anoman, Tunggal Bayu, Kaka Maenaka, Jajag Moreke, lan Gajah Situ Banda supaya purun wangsul. Banjur Bratasena mboten purun lan kedadean perang. Akhire Bratasena menang. Anoman lan sak kancane mau ngendika supaya Bratasena ati – ati nang perjalanan. Banjur Bratasena nerusake perjalanane.

Sak tekane nang samudra ingkang luas, halilintar ingkang kathah, lan ombak ingkang gedhe, Bratasena banjur nyelem kanggo goleki Tirta Pawitra. Ing tengah Samudra bratasena di serang kalihan ula sak gedhe wit Pal. Nanging akhire Bratasena sing menang saka adu kesakten kalihan ula.

Ing dasar Samudra, Bratasena di tekani Dewa Ruci. Dewa Ruci ngendika kalih Bratasena yen awake sampun lulus saka ujian, yaiku bisa njaga hawa nafsune. Bratasena sujud sembah marang Dewa Ruci. Banjur Bratasena takon, yo piye carane bisa nduweni kebahagiaan ingkang abadhi. Banjur Bratasena melbu ingkang sukmane Dewa Ruci. Ingkang njero sukmane Dewa Ruci, Bratasena ngrasaake ketrentaman, seneng, lan rasa nyaman. Dewa Ruci ngendika yen Bratarena wis bisa njogo tekadte, lan duweni ati ingkang tulus.

Permadi ketemu marang Drona lan takon keadaan lan keberadaane Bratasena. Drona eling janjine, yen tengah dina durung bali Bratasena arep di susul Drona. Akhire Drona ketemu Bratasena ing dasar samudra lan janji bakal nglakokake apa ae kanggo njogo Bratasena.

Leave a Reply

Language / Bahasa : English flag German flag French flag Dutch flag Japanese flag Chinese (Simplified) flag

Actor

Maaf, belum ada actor yang terkait...

Uploaded Performance

Merchandise

Blangkon #1

US$ 10